Warsztaty z doradztwa zawodowego - "Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej"
(22.09.2011r.)
więcej »
Zajęcia z pedagogiem - "Nie jesteśmy sami"
(10.09.2011r.)
więcej »
Zajęcia z terapeutą - "Nie jesteśmy sami"
(08.09.2011r.)
więcej »
Warsztaty teatralne
(24.06.2011r.)
więcej »
Zajęcia z języka angielskiego
(21.06.2011r.)
więcej »
Warsztat z doradztwa zawodowego - spotkanie z doradcą zawodowym
(09.06.2011r.)
więcej »
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
(08.06.2011r.)
więcej »
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
(07.06.2011r.)
więcej »
Bawimy się w teatr!
(22.05.2011r.)
więcej »
Warsztaty z doradztwa zawodowego
(17.05.2011r.)
więcej »
<<  1  2  3  4  5  6  7   >>

Rok szkolny 2011/2012

Gimnazjum w Rożnowicach

W realizacji projektu „Lubię swoją szkołę” weĄmie udział 89 uczniów wśród, których będzie 43 dziewczynki i 46 chłopców. Łączna liczba uczestników wszystkich zajęć wyniesie 165 osób.

W ramach działania „Królowa jest tylko jedna” nasi gimnazjaliści będą rozwijać swoje zainteresowania oraz w atrakcyjny sposób nabywać nowych umiejętności i wiedzy w Klubie Biologiczno-Chemicznym i Matematyczno-Fizycznym. Łącznie w zajęciach tych klubów uczestniczyć będzie 28 uczniów.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnych czasów przystępujemy do działania w zakresie Akademii Młodych Przedsiębiorców, świadomego decydowania o swojej przyszłości oraz przygotowania do pracy na rynku europejskim, poprzez szlifowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. W tych działaniach łącznie weĄmie udział 83 uczniów.

Nie zapominamy również o tych, którym z różnych powodów nieco gorzej wiedzie się w nauce. Dla nich będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia z pedagogiem i terapeutą. Z tej formy pomocy skorzysta 31 gimnazjalistów.

Podsumowaniu aktywnych form spędzania wolnego czasu posłużą zajęcia teatralne. 21 uczestników będzie mogło prezentować swoje autorskie zdolności podczas przygotowywanych przedstawień, ale również kilkakrotnie wyjedzie do krakowskich teatrów. Ma to szczególne znaczenie dla młodzieży wiejskiej, która z różnych powodów ma znacznie ograniczony dostęp do kultury.

Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu w naszym gimnazjum przyczyni się zdecydowanie do poprawy szans edukacyjnych naszych uczniów.