« wstecz

Biecz - inauguracja projektu „Lubię swoją szkołę”


14 stycznia br. w Zespole Szkół Nr 1 w Bieczu miała miejsce uroczysta inauguracja a zarazem promocja w środowisku lokalnym projektu „Lubię swoją szkołę”. W spotkaniu wzięli udział jego bezpośredni beneficjenci – uczniowie, reprezentanci wszystkich gimnazjów z terenu Gminy Biecz. Byli także obecni przedstawiciele samorządu lokalnego przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu Bogumił Kawa, burmistrz Biecza Urszula Niemiec, przedstawiciele Rad Rodziców z poszczególnych szkół, nauczyciele, którzy będą prowadzić warsztaty i zajęcia, zespół zarządzający projektem: Stanisław Kalisz, Aleksander Kalisz, Iwona Czeluśniak, Anna Pelczar-Kozłowska oraz koordynatorzy szkolni: Anna Kędzior- Puszkariow – ZS NR1 w Bieczu, Jerzy Kamiński – ZS NR 2 Bieczu, Agnieszka Kapusta -ZS-P w Libuszy, Anna Lipa ZS-P w Strzeszynie, Czesław Łukaszyk – ZS-P w Rożnowicach, Jan Kamiński – ZS-P w Binarowej.

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach matematyczno-przyrodniczych, geograficzno-podróżniczych, akademii młodych przedsiębiorców, zawodoznawczych, informatycznych, językowych, warsztatach specjalistycznych (psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne), teatralnych i tanecznych, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach korekcyjno-integracyjnych i sportowych. Przewiduje się również wykonanie podjazdu oraz windy dla niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 1 w Bieczu. Spodziewane produkty projektu, to 20 certyfikatów ECDL, 135 certyfikatów językowych, folder turystyczny Gminy Biecz w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim, mapa wysypisk śmieci w Gminie Biecz, 16 przedstawień artystycznych. Zainteresowanie projektem w środowisku uczniów i rodziców jest spore, a wynika z różnorodności i atrakcyjności dodatkowej oferty edukacyjnej.

Gimnazja przeprowadzają obecnie rekrutację na poszczególne warsztaty i zajęcia, które rozpoczną się już 1 lutego. Tak więc ferie zimowe w Gminie Biecz dla gimnazjalistów będą z pewnością interesujące.