« wstecz

Zajęcia wyrównawcze z chemii


W miesiącu grudniu 2012 r. zakończą się zajęcia wyrównawcze z chemii realizowane w ramach projektu "Lubię swoją szkołę" - zadanie nr 9 -Będziemy lepsi.

W obecnym roku szkolnym w zajęciach bierze udział czterech uczniów, jedna dziewczynka i trzech chłopców.

Celem zajęć wyrównawczych było przygotowanie uczniów z trudnościami w nauce do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz pomoc w nadrobieniu braków w materiale bieżącym. Ponadto zajęcia pomagały likwidować trudności w nauce i być pomocne w odzyskaniu wiary we własne możliwości. Rozwijały również umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzanych obserwacji i doświadczeń.

▪ Rafał Szarłowicz