« wstecz

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego


Od września 2012 r. wznowiono prowadzenie zajęć wyrównawczych w ramach zadania \"Będziemy lepsi\". Spotkania odbywają się w środy od godz. 14.00 do godz. 14.45 i adresowane są do uczniów kl. III gimnazjum mających trudności w nauce języka polskiego. W tym roku szkolnym grupa uczniów korzystających z zajęć powiększyła się o kolejne dwie osoby.

Głównym celem zajęć wyrównawczych prowadzonych w naszej szkole jest niwelowanie różnic edukacyjnych, doskonalenie kompetencji ocenianych na egzaminach zewnętrznych, wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności oraz motywowanie do samodzielnej pracy.

Uczniowie chętnie korzystają z zajęć, uzupełniają i utrwalają wiadomości zdobyte na lekcjach języka polskiego, wzbogacają słownictwo, doskonalą umiejętności posługiwania się różnymi źródłami informacji oraz wyrabiają nawyki samokształceniowe. Uczestnictwo w zajęciach rozbudza w nich wiarę w możliwość pokonywania trudności a także wzmacnia samoocenę.

▪ Iwona Czeluśniak - Lignar