« wstecz

Warsztaty ICT z informatyki


W miesiącu grudniu 2012 r. zakończą się zajęcia ICT z informatyki. W roku szkolnym 2012/2013 w zajęciach brało udział piętnastu uczniów, 9 dziewcząt i 6 chłopców.

Celem zajęć było rozszerzenie wiedzy i kompetencji z dziedziny informatyki. Uczestnicy mieli możliwość poznania programów graficznych Corel Draw i Adobe Photoshop, przy użyciu których tworzyli liczne komputerowe grafiki rastrowe i wektorowe. Uczniowie wykonywali także strony internetowe z wykorzystaniem oprogramowania typu CMS – Joomla, tworzyli proste programy komputerowe z wykorzystaniem języka Turbo Pascal, budowali strony WWW z wykorzystaniem technologii XHTML i CSS.

▪ Maciej Mańka