« wstecz

Podsumowanie zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego


W dniu 14.12.2012 r. zakończyły się zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego w ramach projektu „Lubię swoją szkołę” realizujące zadanie nr 9 – Będziemy lepsi – prowadzone przez mg Halinę Pruchniewicz. Na zakończenie zajęć uczniowie pisali test leksykalno-gramatyczny badający \"przyrost wiedzy i umiejętności \"składający się z 7 zadań, w tym 2 zadań otwartych /5zadań na poziomie podstawowym i 2 zadania na poziomie ponadpodstawowym/. Ogółem uczniowie wykonali 84% wszystkich zadań, w tym poprawnie wykonali wszystkie zadania z poziomu podstawowego.
1 uczeń zdobył 46,5 punktów na 59 czyli 78,8%,
2 uczeń zdobył 52,5 punktów na 59 czyli 88,95%,
3 uczeń uzyskał 51,5 punktów na 59 czyli 87,2%,
4 uczeń uzyskał 48,5 punktów na 59 co daje 82,5%.
Jak pokazują te dane poziom wyników wszystkich uczniów był dość wyrównany, wszyscy wykonali zadania na poziomie podstawowym 98% i na poziomie ponadpodstawowym 76% co jest wynikiem dobrym. Złożyły się na to 100% frekwencja, formy i metody pracy, aktywność na zajęciach, przyjazna atmosfera, nabieranie pewności we własne umiejętności językowe, co przekładało się na „małe sukcesy uczniów.
1 z 4 uczniów uzyska ocenę dopuszczającą na I semestr z języka niemieckiego, 2 z 4 ocenę dostateczną, a 1 z 4 ocenę dobrą.
Moim zdaniem cel zajęć został w pełni osiągnięty.

▪ Prowadząca zajęcia mgr Halina Pruchniewicz