« wstecz

Zajęcia z fizyki realizowane w ramach klubu matematyczno – fizycznego


Zajęcia z fizyki realizowane w ramach klubu matematyczno – fizycznego miały na celu rozbudzanie głębszych zainteresowań fizyką, kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk fizycznych, kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą fizyczną przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych, budzenie szacunku do przyrody i podziwu dla jej piękna a także rozwijanie zainteresowania otaczającym światem i motywacji do zdobywania wiedzy. Zajęcia odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas zajęć stosowane były różne metody aktywizujące, jak doświadczenia, praca w zespołach, analiza problemów, dyskusje, debaty. Uczniowie nie tylko wykorzystywali poznane wielkości fizyczne do opisu zjawisk lub rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych ale także wykonywali proste doświadczenia i opisywali obserwowane zjawiska fizyczne. Poznawali przy tym różnego rodzaju zestawy sprzętu doświadczalnego. M. in. były to: zestawy do wykonywania doświadczeń z magnetyzmu, mechaniki, elektrostatyki (w tym elektroskopy, maszyna elektrostatyczna, generator Van de Graafa), prądu elektrycznego a ponadto kalorymetr, kamertony i inne. Wszystko to pozwoliło rozbudzić w uczestnikach pasję badawczą.

Zdobytą w ten sposób wiedzę uczniowie mogą wykorzystać do wyjaśnienia zjawisk przyrodniczych towarzyszących nam na co dzień. Zajęcia zakończono konkursem wiedzy z fizyki.

▪ Ela Mleczak