« wstecz

Warsztaty muzyczno - taneczne


W grudniu 2012 roku odbyły się ostatnie zajęcia warsztatów muzyczno – tanecznych w ramach projektu „Lubię swoją szkołę”, realizujące zadanie 10: NAIKI – Nasza Aktywna i Kreatywna Integracja – promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Uczestnicy tych zajęć w naszej szkole mieli możliwość rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań muzycznych oraz odkrywania talentów i pokonywania trudności. Rozwijali pamięć muzyczną, poczucie rytmu i muzyczną wyobraźnię słuchową. Oprócz doskonalenia swoich walorów głosowych poprzez śpiew solowy i wielogłosowy śpiew zespołowy, poszerzali swoje uzdolnienia poprzez naukę gry na gitarze klasycznej. Uczniowie poznawali wartościowe piosenki wraz z akompaniamentami gitarowymi. Zakładane cele: nabycie umiejętności gry na instrumencie strunowym na poziomie podstawowym oraz prawidłowy śpiew solowy i zespołowy zostały osiągnięte w stopniu bardzo dobrym. Celem tych zajęć była również umiejętność pracy w zespole, rozwój kreatywności, wrażliwości i odporności na stres. Poprzez udział w zajęciach nastąpił wzrost samooceny uczniów, motywacji i chęci do nauki, głównie poprzez wielokrotny udział i prezentacje własnych umiejętności podczas różnych, środowiskowych imprez kulturalnych oraz znaczące osiągnięcia w wielu różnorodnych konkursach muzycznych. Wzrosła też zdolność do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i świadomość potrzeby uczestnictwa w kulturze. Okazją ku temu były wyjazdy edukacyjno – integracyjne do Opery w Gliwicach, Krakowie oraz do Teatru.

▪ Alicja Przybyłowicz