« wstecz

Sprawozdanie z realizacji zajęć klubu biologiczno - chemicznego w roku szkolnym 2011/ 2012


W roku szkolnym 2011/2012 odbyło się 80 godzin zajęć klubu biologiczno - chemicznego. W zajęciach uczestniczyło 6 uczniów (4 dziewczyny i 2 chłopców).

W I semestrze uczniowie realizowali projekt: Co się w nas kryje? - czyli składniki budujące organizmy żywe. Uczestnicy zajęć zapoznali się z najważniejszymi składnikami budującymi każdy żywy organizm, zebrali informacje o budowie i funkcjach białek, cukrów, tłuszczy, roli i właściwościach wody, przeprowadzili ciekawe doświadczenia identyfikujące poszczególne składniki (próba Mohra, Tollensa, Trommera, reakcja biuretowa, wykrywanie nienasyconych kwasów tłuszczowych, wykonanie dializy, przeprowadzenie fermentacji alkoholowej, analiza śliny człowieka). Prezentacja wyników odbyła się na forum szkoły w postaci pokazu wybranych doświadczeń.

W II semestrze został zrealizowany projekt: Czy wiemy co jemy? Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą zdrowego i racjonalnego odżywiania, budowania zdrowych nawyków żywieniowych, zapoznali się ze składnikami żywności oraz dodatkami. Utworzyli katalog substancji dodawanych do żywności (konserwanty, środki zagęszczające, barwniki, aromaty, substancje słodzące). W ramach zajęć „Żywność pod lupą” uczniowie przeprowadzili doświadczenia identyfikujące podstawowe składniki żywności w różnych produktach (doświadczenia z jogurtem, herbatą, coca colą, batonikiem, sokiem jabłkowym, masłem, oliwą), analizowali piramidę zdrowego żywienia i weryfikowali pojęcie diety.

W ramach zajęć odbyła się wycieczka do Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy, której celem było zapoznanie z historią przemysłu naftowego w rejonie gorlicko - bieckim. Na podstawie uzyskanych informacji i materiałów została opracowana wystawa na gazetkę szkolną „Śladami gorlickich naftowców”.

Na zajęciach urządzono ogród szkolny, zaplanowano rabatę kwiatową i skalniak, uczniowie posadzili rośliny kwiatowe i rośliny skalniakowe, zapoznali się z nazwami gatunkowymi roślin oraz terminem ich kwitnienia.

Na zajęciach klubu biologiczno - chemicznego uczniowie pracowali chętnie i systematycznie, aktywność badawczą realizowali poprzez samodzielne wykonanie różnorodnych doświadczeń, odkrywali tajniki przyrody w wyniku poszukiwania i zbierania informacji.

▪ Sabina Wszołek