« wstecz

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego


W czerwcu 3 uczestników zajęć wyrównawczych z języka polskiego zakończyło udział w projekcie. Uczniowie ci ukończyli Gimnazjum w Rożnowicach.

Od września 2012 roku na zajęcia uczęszcza 6 osób. Podejmowane działania mają na celu przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. We wrześniu powtórzono zasady redagowania rozprawki; uściślono wiadomości dotyczące Biblii i mitologii na podstawie pakietu humanistycznego

▪ Sylwia Kleszyk