« wstecz

Klub biologiczno-chemiczny


Jesienne zajęcia rozpoczęli¶my od wycieczek, których celem było rozpoznawanie kwiatostanów i typów owoców w ¶rodowisku rolniczo- ł±kowym. Okazj± było odróżnić nieużytki, ł±ki, pastwiska, pola orne, uprawne po zbiorach okopowych oraz uprawne po zbiorach zbóż z wsiewkami poplonów. Scharakteryzowali¶my i porównali¶my ze sob± ro¶liny jednio i dwuli¶cienne. Przy okazji wycieczek jesiennych zlokalizowali¶my kolejne wysypiska ¶mieci. Obecnie, gdy pojawiła się dżdżysta pogoda przygotowujemy się do egzaminów gimnazjalnych rozwi±zuj±c różne rodzaje testów.

▪ Renata Gr±dalska- Bartu¶