« wstecz

Zajęcia wyrównawcze z biologii i chemii


W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy zajęcia dotyczące budowy i funkcjonowania człowieka. Obecnie realizujemy materiał dotyczący narządów zmysłów. Przy pomocy modeli utrwaliliśmy wiedzę o budowie oka i ucha. Przeanalizowaliśmy rodzaje bodźców i ich wpływ na zachowanie, reakcję i samopoczucie człowieka. Dokonaliśmy analizy zmysłu smaku i węchu pod względem wrażliwości na bodźce chemiczne, określając te zmysły jako ostrzegawcze przez niepożądanymi zapachami i pokarmami.

▪ Renata Grądalska- Bartuś