« wstecz

Zajęcia wyrównawcze z matematyki


W zajęciach wyrównawczych z matematyki bierze aktualnie udział pięciu uczniów pracujących w dwóch grupach.

W miesiącu wrześniu i październiku uczniowie zajmowali się:

  • Statystyką opisową ( interpretowali diagramy i wykresy, obliczali średnią arytmetyczną i ważoną, wyznaczali modę, medianę i rozstęp danych)
  • Twierdzeniami dotyczącymi działań na potęgach o wykładnikach naturalnych oraz o wykładnikach całkowitych
  • Podobieństwem figur i jego zastosowaniem w sytuacjach praktycznych

W ostatnim etapie realizacji projektu „Lubię swoją szkołę” dołączyło do nas dwóch nowych uczniów. Wszystkim beneficjentom projektu życzymy wytrwałości i sukcesów w szkolnym życiu.

▪ Joanna Łukaszyk