Skład osobowy
Zespołu Zarządzającego Projektem
„Lubię swoją szkołę”
realizowanego w Gminie Biecz

 1. Kierownik projektu - Stanisław Kalisz
 2. Asystent ds. merytorycznych - Aleksander Kalisz
 3. Specjalista ds. rozliczeń finansowych - Iwona Czeluśniak
 4. Specjalista ds. sprawozdawczości - Anna Pelczar – Kozłowska
 5. Księgowy - Jolanta Tumidajewicz
 6. Koordynatorzy szkolni:
  1. Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu - Anna Kędzior–Puszkariow
  2. Zespół Szkół Nr 2 w Bieczu - Jerzy Kamiński
  3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy - Agnieszka Kapusta
  4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzeszynie - Anna Lipa
  5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowicach - Czesław Łukaszyk
  6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Binarowej - Jan Kamiński


Biuro projektu:

Zespół Szkół Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Bieczu
Ul. Grodzka 22
38-340 Biecz
Tel. 13 4471051
e-mail:gimbiecz@szkola.wp.pl