Warsztaty z doradztwa zawodowego - "Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej"
(07.11.2011r.)
więcej »
Zajęcia z języka angielskiego
(06.11.2011r.)
więcej »
Warsztaty teatralne
(05.11.2011r.)
więcej »
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
(04.11.2011r.)
więcej »
Klub matematyczno - fizyczny
(03.11.2011r.)
więcej »
Zajęcia wyrównawcze z biologii i chemii w ramach zadania „Będziemy lepsi”
(02.11.2011r.)
więcej »
Klub biologiczno- chemiczny w ramach zadania „Królowa jest tylko jedna”
(01.11.2011r.)
więcej »
Spotkanie z przedstawicielem ciekawego zawodu - Pawłem Bauerem
(29.09.2011r.)
więcej »
Warsztaty z doradztwa zawodowego - "Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej"
(28.09.2011r.)
więcej »
Warsztaty zawodoznawcze - "Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej"
(27.09.2011r.)
więcej »
<<  1  2  3  4  5  6  7   >>

Rok szkolny 2011/2012

Gimnazjum w Rożnowicach

W realizacji projektu „Lubię swoją szkołę” weĄmie udział 89 uczniów wśród, których będzie 43 dziewczynki i 46 chłopców. Łączna liczba uczestników wszystkich zajęć wyniesie 165 osób.

W ramach działania „Królowa jest tylko jedna” nasi gimnazjaliści będą rozwijać swoje zainteresowania oraz w atrakcyjny sposób nabywać nowych umiejętności i wiedzy w Klubie Biologiczno-Chemicznym i Matematyczno-Fizycznym. Łącznie w zajęciach tych klubów uczestniczyć będzie 28 uczniów.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnych czasów przystępujemy do działania w zakresie Akademii Młodych Przedsiębiorców, świadomego decydowania o swojej przyszłości oraz przygotowania do pracy na rynku europejskim, poprzez szlifowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. W tych działaniach łącznie weĄmie udział 83 uczniów.

Nie zapominamy również o tych, którym z różnych powodów nieco gorzej wiedzie się w nauce. Dla nich będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia z pedagogiem i terapeutą. Z tej formy pomocy skorzysta 31 gimnazjalistów.

Podsumowaniu aktywnych form spędzania wolnego czasu posłużą zajęcia teatralne. 21 uczestników będzie mogło prezentować swoje autorskie zdolności podczas przygotowywanych przedstawień, ale również kilkakrotnie wyjedzie do krakowskich teatrów. Ma to szczególne znaczenie dla młodzieży wiejskiej, która z różnych powodów ma znacznie ograniczony dostęp do kultury.

Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu w naszym gimnazjum przyczyni się zdecydowanie do poprawy szans edukacyjnych naszych uczniów.